Maken mogelijk maken
Home

Over dit onderzoek

Ik ben Maaike de Laat en ik werk als UX-ontwerper en -onderzoeker. UX staat voor user experience: als UX'er is mijn doel om digitale dienstverlening te ontwerpen die zo nuttig en gebruiksvriendelijk mogelijk is voor de mensen die het moeten gebruiken.

Ik zeg niet voor niets 'moeten': ik werk namelijk bij de overheid – bij Logius. Wij maken overheidsdiensten als DigiD en Mijn Overheid. Dienstverlening die bijna iedereen in Nederland gebruikt. Dus dan kan het maar beter goed zijn!

Toen ik in 2019 bij de overheid begon, viel het me op hoe anders ontwerpen hier is dan in het bedrijfsleven, waar ik vandaan kwam. En dan vooral: hoe lastig het bleek om te ontwerpen op basis van de behoeften van de burgers. Daarom ben ik weer gaan studeren. Op de master Design van de WdKA onderzocht ik de vraag: "Hoe kunnen ambtenaren bij het ontwerpen van digitale dienstverlening meer ruimte maken voor de behoeften van burgers?"

In een eerder essay schreef ik al dat het niet zo is dat ambtenaren niet willen werken vanuit de context van burgers. Het is alleen heel lastig. Door hoe we als overheidsorganisaties georganiseerd zijn, en vanwege allerlei uitdagingen op o.a. technisch en juridisch gebied. En dit speelt niet alleen in Nederland: over de hele wereld zoeken mensen naar manieren om het beter te doen. Er zijn geen simpele oplossingen.

Actie-onderzoek in de praktijk

Ik heb gewerkt volgens de methode van actie-onderzoek. Door in mijn dagelijkse werk, vaak met collega's, te experimenteren met andere manieren van werken. Zoveel mogelijk samen met de gebruikers van onze diensten. We ontdekten dat er geen kant-en-klaar recept is om 'de burger centraal stellen', maar dat je wel gewoon kunt beginnen.

In mijn onderzoek merkte ik dat het hielp om op 3 niveaus te kijken naar manieren om ruimte te maken voor de burger: jezelf, je team en je organisatie. Zo kwam ik tot het model dat ik op deze website presenteer. Ik hoop dat jij er ook wat aan hebt! Als dat zo is (of juist niet) dan hoor ik het graag. Neem dan vooral contact op.

De inhoud van deze website is gebaseerd op mijn scriptie. Dit is een persoonlijk verhaal geworden, waarin ik de zoektocht naar een nieuwe manier van werken beschrijf. Je kunt deze scriptie downloaden (PDF, 3.5 mb).